หลักการหลีกเลี่ยงและป้องกันการติดเมทแอมเฟตามีน

หลักการหลีกเลี่ยงและป้องกันการติดเมทแอมเฟตามีน

หลักการหลีกเลี่ยงและป้องกันการติดเมทแอมเฟตามีน

 1. เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่
 2. เมื่อมีปัญหาควรปรึกษาครอบครัว ไม่ควรเก็บปัญหาไว้คนเดียวและไม่ควรแก้ปัญหาด้วยตัวเองเพราะหากเรานำเอายาเสพตดมาใช้ในทางการแก้ปัญหาจะทำให้กายเป็นเรื่องใหญ่
 3. เลือกคบเพื่อนหลีกเลี่ยงการคบเพื่อนที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือจำหน่ายยาเสพติด
 4. รู้จักศึกษาหาความรู้และโทษของสารเสพติดและพิษภัยของเมทแอมเฟตามีนเพื่อป้องกันตัวเองจากสิ่งเหล่านี้ได้
 5. ไม่เชื่อคำชักชวนหรือสิ่งที่ผู้อื่นมาพูดในเร่ื่องสารเสพติด
 6. ไม่ใช้ยาโดยที่ไม่มีการปรึกษาแพทย์และไม่ควรใช้เกินขนาด
 7. หากสงสัยว่าตนเองจะติดสารเสพติดต้องรีบบอกคนในครอบครัวให้รู้โดยเร็วที่สุดและช่วยกันหาวิธีแก้ไข้
 8. ยึดหลักคำสอนศาสนาหรือคำสอนของพ่อแม่ครูอาจารย์ในการไม่ใช้สารเสพติดให้รู้จักดีชั่ว

เส้นทางการเลิกยา มี 4 ระยะ

 1. ระยะถอนพิษยาในช่วงนี้จะมีอาการไม่มีความสุขไม่มีเรี่ยวแรงหงุดหงิดง่าย
 2. อยู่ในช่วง 4-5 ของการเลิกยาระยะนี้ความยากลดลงและอาจทำให้คนที่เลิกยาต้องการทดสอบตัวเองด้วยการนำยามากระตุ้นยว่าตัวเองยังมีความต้องการอยู่หรือไม่เพราะในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ผู้เลิกยาวนกลับไปใช้สารเสพติดอีกครั้งมากที่สุดเพราะทุกคนที่ลองตัวเองส่วนมากก็ทนไม่ได้ก็กลับไปใช้ยาอยู่เหมือนเดิม
 3. ระยะผ่านอุปสรรค ระยะนี้ผู้เสพยาจะรู็สึกเหมือนจะขาดกำลชังใจจากครอบครัวต้องการให้คนในครอบครัวสนใจอยากได้รับการเอาใจใส่เพราะถ้าหากขาดกำลังใจไปผู็ติดยาก็จะต้องพึ่งยาเพื่อให้ตัวเองมีความสุขได้รับความสุขช่วงนี้เป็นระยะที่คนในครอบครัวควรใส่ใจดูแลให้มากที่สุด
 4. รัยะการปรับตัวในระยะนี้เป็นระยะที่สมองกำลังจะกลับมาเป็นปกติ จะเริ่มมีการดำเนินชีวิตมีปฎิสัมพันธกับผู้คนมากกว่าเดิมเริ่มมีการเข้าหาคนไม่เก็บตัวมีการเริ่มอยากสื่อสารกับผู้อื่นมากขึ้นสิ่งสำคัญที่ผู้เลิกยาต้องกระทำคือการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆให้มากที่สุด