คุณทำอะไรได้บ้างหากคนที่รักติดยา

คุณทำอะไรได้บ้างหากคนที่รักติดยา

เพียงแค่เต็มอกเต็มใจที่จะยอมรับฟัง ก็สามารถทำให้เขาสบายใจได้ หากมีบุคคลบางคนต้องการสนทนากับขอคำปรึกษาเกี่ยวกับยาไอซ์ พยายามฟังโดยไม่ขัด ไม่รีบด่วนวินิจฉัยเขา หรือเปล่าโกรธ เมื่อ เขาบอกจบแล้ว ให้กล่าวสิ่งที่เขาเล่ากลับไปให้เขาทดลองฟังด้วยน้ำเสียงเรียบ สงบ สิ่งนี้จะช่วยทวนวาคุณรู้เรื่องสิ่งที่เขากำลังเล่า ให้ฟังหรือเปล่า แนวทางการทำแบบนี้ช่วยปรับให้กำเนิด “พื้นที่ปลอดภัย” เพื่อที่เขาจะเล่า ปัญหาได้โดยอยางขวานผ่าซาก หากเขาอยากได้การช่วยเหลือ เขาจะทราบวา เขามาหาคุณได้เสมอรวมทั้งคุณจะไม่วินิจฉัยวาเขาถูกหรือไม่ถูก

ให้กำลังใจเพื่อเขาเปลี่ยนแปลง คุณสามารถช่วยเขาให้เปลี่ยนแปลงได้ โดยใช้เวลาอยูในจุดนั้นกับเขา รวมทั้งให้กำลังใจ ช่วยเหลือ เลือกตอนที่จะคุยกัน เมื่อทั้งยังคุณและก็เขาเองผ่อนคลาย รวมทั้งคนๆนั้น มิได้กำลังเสพไอซ์อยู่ ถามเขาด้วยปัญหาที่ใช้คำพูดเรียบและไม่ดูถูกเหยียดหยามเขา ตัวอย่างได้แก่

  1. คุณถูกใจอะไรบ้างในการเสพไอซ์
  2. คุณรังเกียจอะไรที่อยู่ในการเสพ

หากเขาไม่อยากคุยก็อย่าไปบังคับ

  • ระบุขอบเขต

ชี้แจงให้คนๆนั้นรู้เรื่องกระจ่างวาความประพฤติแบบใดเป็นที่ยอมรับได้ แบบใดเห็นด้วยมิได้ แล้วก็นอกจากนั้นบอกเขาด้วยวาจะกำเนิดอะไรขึ้นถ้าหากเขาไม่ทำตามอย่างกฎพวกนี้ สิ่งจำเป็นเป็นตัวคุณเองกจะต้องไม่เป็นอันตรายด้วย ขอแรงเกื้อหนุนให้ตัวคุณเองและก็ครอบครัว

  • ช่วยทำให้เขารับผิดชอบตนเอง

การที่จะจะต้องมองเห็นบุคคลที่คุณรักมีปัญหาหนี้หรือทำผิด ข้อบังคับเป็ นเรื่องยาก แต่ว่าทดลองคิดวาการที่มอบเงินเขา บางทีอาจแปลงเป็นการช่วยให้เขายังเสพไอซ์อยู่ หากคุณมอบเงินเขา ไม่สมควรจะให้เป็นปริมาณที่คุณเองจทุกข์ยากลำบากหากไม่ได้เงินนั้นคืนมา