ยาไอซ์ คือ

ยาไอซ์หรือที่ชื่อวิทยาศาสตร์เรียกว่า เมทแอมเฟตามีน เป็นสารกระตุ้นประสาทและกระตุ้นการออกฤทธิ์การทำงานของระบบสมอง ระบบประสาท เป็นต้น ยาไอซ์ คือ เมทแอมเฟตามีน ซึ่งเป็นชื่อเรียกทางเคมีของยาไอซ์ และมีความบริสุทธิ์สูงกว่ายาบ้าหรือยาม้า, ยาขยัน, ยาแก้ง่วง, ยาโด๊ป, ยาตื่นตัว, ยาเพิ่มพลัง, WY, ตัวเล็ก สี่-ห้า เท่า ทำให้เสพติดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงกว่า หลักการหลีกเลี่ยงและป้องกันการติดเมทแอมเฟตามีน และส่งผลกระทบต่อร่างกายร้ายแรงกว่ายาบ้า (amphetamine) มากมายหลายเท่า

สารบัญเนื้อหา
ยาไอซ์

ประวัติยาไอซ์

เมทแอมเฟตามีน ดัดแปลงมาจากคำว่า เมทิล-แอมเฟตามีน ซึ่งเป็น ยากระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ที่ส่วนใหญ่จะใช้เป็นยาคลายเครียดและในบางครั้งจะใช้ในการรักษาโรคสมาธิสั้นและโรคอ้วน เมทแอมเฟตามีนถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2436 และมีอยู่ 2 ชนิด คือ levo-methamphetamine และ dextro -methamphetamine หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ยาไอซ์ หมายถึงสารเคมีจำเพาะอย่าง racemic ที่มีเบสอิสระ ซึ่งจะใช้เป็นส่วนผสมที่เท่ากันของเลโวเมทแอมเฟตามีนและเดกซ์โทรเมทแอมเฟตามีนในรูปแบบเอมีนบริสุทธิ์ ซึ่งผู้ที่ใช้ยาไอซ์จะไม่ค่อยมีการกำหนดความกังวลและความเป็นพิษต่อระบบประสาท ของมนุษย์ และในยาไอซ์มีศักยภาพที่ใช้ในการเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจในฐานะยาโดปที่จะส่งผลทำให้มีความต้องการทางเพศสูงมากขึ้น และเพิ่มความสนุกสนาน ท่ามกลางความกังวลอื่น ๆ เช่นเดียวกับความพร้อมของยาทดแทน  คุณทำอะไรได้บ้างหากคนที่รักติดยา

ที่ปลอดภัยกว่าพร้อมประสิทธิภาพการรักษาที่เทียบเท่า กันเช่น Adderallและ Vyvanse Dextromethamphetamine เป็นตัวกระตุ้น CNS ที่แรงกว่า levomethamphetamine ทั้ง racemic methamphetamine และ dextromethamphetamine ถูกลักลอบค้าและขายอย่างผิดกฎหมายเนื่องจากมีศักยภาพในการใช้เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ ความชุกสูงสุดของการใช้ยาไอซ์อย่างผิดกฎหมายเกิดขึ้นในบางส่วนของเอเชียและโอเชียเนีย และในสหรัฐอเมริกา ที่ racemic methamphetamine และ dextromethamphetamine ถูกจัดประเภทเป็นสารควบคุม ตาม กำหนดการ II เลโวเมทแอมเฟตามีนมีจำหน่ายในรูปแบบยาที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์ (OTC) สำหรับใช้เป็นยาระบายคัดจมูกทางจมูกในสหรัฐอเมริกา ในระดับสากล การผลิต การจำหน่าย การขาย และการครอบครองเมทแอมเฟตามีนถูกจำกัดหรือห้ามในหลายประเทศ

วิธีการผลิต

การนำเอาสารเมธแอมเฟตามีน (Methamphetamine) มาให้ความร้อนจนทำให้สารเมธแอมเฟตามีน(Methamphetamine) ระเหิดจนจับตัวกันเป็นก้อนผลึกสีใสลักษระคล้ายน้ำแข็งผู้ใช้สารเสพติดส่วนใหญ่จึงตั้งชื่อให้เป็น “ยาไอซ์”

แหล่งผลิต

ยาไอซ์ส่วนใหญ่มักมีที่มาจากประเทศแถบเอเชีย  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งสามารถหาสารตั้งต้นอย่างสารเมธแอมเฟตามีน (Methamphetamine) ได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามยาไอซ์ก็สามารถผลิตได้ทุกที่ทุกแห่งที่มีเมธแอมเฟตามีน (amphetamine) หรือยาบ้า

ราคาตลาด

เนื่องจากราคาของยาไอซ์ของประเทศไทยในปัจจุบันนั้นมีราคาค่อนข้างที่จะไม่แน่นอนซึ่งจะมีราคาขายส่งอยู่ที่ประมาณ 140,000 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาขายในตลาดมืดนิยมขายกันในเป็นกรัมหรือที่เรียกว่า “จี” ส่วนใหญ่จะขายกันในราคา กรัมละ 500 บาท แต่ก็ไม่แน่นอนเพราะบางพื้นที่อาจสูงถึง 1,200 บาทต่อกรัมเลยก็ได้

วิธีการใช้เสพ

การเสพยาไอซ์ ส่วนใหญ่มักใช้อยู่ประมาณ 5 วิธี อาการดาวน์ยาไอซ์ ไฮค้าง

  • 1.การสูดดมจากไอระเหยถ้าใช้ยาไอซ์ด้วยการเสพโดยการสูดไอระเหย หรือดึง ตัวยาไอซ์จะออกฤทธิ์ภายใน 3-7 วินาที โดยใส่ไอซ์ในไปป์แก้ว หรือที่เรียกว่า โจ๋แก้ว โจ๋น้ำแข็ง ตุ้มแก้ว แล้วลนไฟให้เป็นไอแล้วสูดไอระเหยเข้าปอดโดยตรง
  • 2.การฉีด ถ้าเสพโดยการฉีดยาไอซ์เข้าเส้นเลือดโดยตรง ยาไอซ์จะออกฤทธิ์ใน 3-7 วินาที ควรใช้อุปกรณ์หรือเข็มฉีดยาสำหรับการฉีดที่ใหม่และสะอาด และต้องรู้วิธีก่อนตัดสินใจฉีดเพื่อความปลอดภัยของผู้เสพอย่าใช้อุปกรณ์การฉีดร่วมกับผู้อื่น เพราะอาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคที่ติดต่อผ่านกระแสเลือด เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซี บาดทะยัก และเอชไอวี (HIV)
  • 3.การกินถ้าเสพโดยการกิน ยาไอซ์จะออกฤทธิ์ใน 15 – 30 นาทีแต่ส่วนใหญ่วิธีนี้จะไม่เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้เสพ
  • 4.การสูดมดถ้าเสพยาไอซ์โดยการสูดเข้าจมูกโดยตรงจะต่างจากการการสูดดมจากไอระเหยเนื่องจากจะไม่ผ่านความร้อนจะเป็นการใช้ยาไอซ์ที่ยังเป็นผงอยู่ ยาจะออกฤทธิ์ใน 3-5 นาที
  • 5.สอดใส่ทางช่องทวารหนักส่วนใหญ่วิธีนี้นิยมใช้โดยกลุ่มคน ชายรักชาย เกย์ หรือไบเซกซ์ชัวล์ ยาจะออกฤทธิ์ใน 15-30 นาที ถ้าคุณจะเสพยาไอซ์ด้วยวิธีสอดทวารนี้ร่วมกันกับการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก ควรสอดยาทิ้งไว้ 15-30 นาทีก่อนที่จะเริ่มมีเพศสัมพันธ์ เพราะระหว่างมีเพศสัมพันธ์ อาจเกิดแผลฉีกขาดบริเวณทวารหนักได้ อาจก่อให้เกิดโรคที่เป็นอันตรายได้เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ซี บาดทะยัก และเอชไอวี (HIV) ได้

ราคาตลาดอาการของยาไอซ์

วิธีในการดูแลตนเอง จากการเสพยา ยาไอซ์หรือเมธแอมเฟตามีน  (Methamphetamine) เป็นสารเสพติดที่กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) ยาไอซ์นั้นเปรียบเสมือนหัวเชื่อของยาบ้า ดังนั้นอาการการออกฤทธิ์ของยาไอซ์จะค่อนข้างคล้ายยาบ้าหรือก็คือผู้เสพจะมีอาการสนุกสนานครึกครื้น มีชีวิตชีวา ทำให้ร่างกายกระตุ้นสมองทำให้มีความสุขคึกคักมีแรง

ข้อเสียของยาไอซ์

สิ่งที่จำเป็นต้องทำ ในกรณีเร่งด่วน การใช้ยาไอซ์(เมทแอมเฟตามีน)ขนา ดดบางทีอาจเกิดขึ้นได้ถึงแม้ว่าจะเวลาใช้มัน เพียงนิดหน่อย เมื่อใช้ยาไอซ์เกินข นาด ผู้ใช้บางทีอาจรู้สึกปวดหัวโดยทันทีและรุนแรง หัวใจ เต้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไม่สม่ำ เสมอหรืออาจทำให้ อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นสูงมากขึ้น เป็น โรคทางจิตหรืออาจถึงแก่เสียชีวิตได้ ถ้าเกิดคุณเป็นห่วงว่าอาจมีผู้ที่มีการเสี่ยงเพราะว่าการใช้เมทแอมเฟตามีน รวมทั้ง/หรือสารเสพติดอันอื่น สามารถโทรศัพท์มาได้ที่เบอร์ 000 ในทันที ปกติ เจ้าหน้าที่การแพทย์จะ นำ ตำ รวจมาเกี่ยวข้องด้วย ถ้าหากพวกเขารู้ สึกถูกข่มขวัญ ถ้าเกิดคนอื่น ๆตกอยู่ภายใต้ การคุกคาม เกิดอาชญากรรมหรือถ้าหากมีคนตายแค่นั้น

แหล่งที่มา WIKI

ยาไอซ์ 1 จี

1 จี เท่ากับ 1 กรัม
100 กรัม เท่ากับ 1 ขีด
10 ขีด เท่ากับ 1 กิโลกรัม
1 กิโลกรัม จึงเท่ากับ 1000 จี

เสพยาไอซ์ครั้งแรก

อาการหลังจากการเสพยาไอซ์ครั้งแรก จะมีอาการตื่นตัวทางเพศ ผู้ที่เสพยาไอซ์ครั้งแรกอาการ จะมีอาการหนักกว่าคนที่เล่นมานาน เนื่องจากร่างกายยังไม่เคยรับสารนี้ทำให้เกิดอาการ อาการดีดยาไอซ์หรือมีอารมณ์สนุกสนานได้เร็วกว่ารู้สึกว่ากำลังออกไปท่องอวกาศ  แต่ก็เสี่ยงที่ร่างกายจะเกิดอาการต่อต้านและแพ้ได้

แก้อาการดีดยาไอซ์

อาการดาวน์ยาไอซ์ คืออะไร ไฮค้าง ยาไอซ์หมดฤทธิ์ แก้อาการเมายาไอซ์ ระบาดมากในกลุ่มของชายรักชาย กลุ่มคนที่มีเงินค่อนข้างมากเพราะราคาของยาไอซ์ค่อนข้างแพงมักได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่น นายแบบ ดารา นักเต้น ฯลฯ เพราะเชื่อว่าเสพแล้วจะทำให้ผอม หุ่นดี ผิวขาวสมองดี เสพได้หลายรูปแบบ หลังจาก ผู้เสพยาไอซ์ มักจะมีอาการดีด มีอารมณ์สนุกสนานตลอดเวลาโดยไม่เหนื่อย ไม่หิว ดื่มแอลกอฮอล์ได้เยอะขึ้น มีอารมณ์ทางเพศมากขึ้น หากเสพมากเกินไปจะมีปัญหาทางจิตและประสาทรวมทั้ง กรณี ถ้าคุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือใช้ยาไอซ์ เพื่อการผ่อนคลาย สิ่งสำคัญคือคุณต้องรู้ว่าสารต่าง ๆ มีผลอย่างไรต่อร่างกายเพื่อไม่ให้อันตราย 

ปัจจุบันกลุ่มที่น่าเป็นห่วงมากซึ่งต้องให้ความรู้เยอะๆ คือ ชายรักชาย หรือ เกย์ ไบเซกซ์ชัวล์ จำเป็นที่จะต้องรู้วิธีลดความเสี่ยงจากการใช้ ยาไอซ์ กลุ่มชายรักชาย เกย์ ไบเซกซ์ชัวล์ ที่จะใช้ในการเข้าร่วมกลุ่มกับ ปาร์ตี้ประเภทไฮฟันในกรณี ถ้าใช้ยาไอซ์ ร่วมกับการมีเซ็กซ์ กลุ่มชายรักชาย เกย์ ไบเซกซ์ชัวล์ อาจปลดล็อกความต้องการทางเพศของตัวเองจนกล้าทำสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทำตอนที่ไม่ได้ใช้ยา หรือกล้าทำสิ่งที่ตัวเองไม่ได้อยากทำจริง ๆ อย่างเช่น คนเราในยามที่มีสติ เราจะทราบความต้องการของตัวเองว่า สามารถมีเซ็กซ์ได้นานเท่าไหร่ แต่เมื่อใช้ยาไอซ์ จะเปลี่ยนเป็นคนละคนจะมีสามารถมีเซ็กซ์ได้เป็นดวลานาน จนลืมเวลา เผลอมีเซ็กซ์นานกว่าปกตินานหลายชั่วโมง ทำให้เสี่ยงต่อ การร่วมเพศทางทวารหนัก จนเกิดการฉีกขาด เลือดออก อาจเสี่ยงติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ เช่น เอชไอวี (HIV)ได้  ยาไอซ์อาจทำให้ผู้ใช้มีความรู้สึกแบบหลอก ๆ ว่า มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและผูกพันกับคนที่มีเซ็กซ์ด้วย นั่นไม่ใช่ความรู้สึกจริง ๆ สำหรับหลายคนที่ใช้ยาไอซ์ ร่วมกับเซ็กซ์บ่อย ๆ จะทำให้การมีเซ็กซ์ปกติโดยไม่ใช้ยาเป็นเรื่องยากมากขึ้นกลุ่มชายรักชาย เกย์ ไบเซกซ์ชัวล์  จะเสพติดการไฮขณะมีเซ็กซ์ หรือ ติดการมีเซ็กซ์ระหว่างไฮ ซึ่งไม่ใช่แค่ติดเซ็กซ์แต่จะเป็นแค่การติดยาไอซ์เท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ กลุ่มชายรักชาย เกย์ ไบเซกซ์ชัวล์  ที่ติดเชื้อเอชไอวี และใช้ยาไอซ์ โดยไม่สวมถุงยางอนามัย มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการดื้อยาต้านไวรัสซึ่งมีกลุ่มคนนี้ที่ติดเชื้อ HIV จำนวนมากเข้าใจผิด นิยมใช้ยาไอซ์ โดยไม่สวมถุงยางอนามัย เพราะคิดว่ายังไงก็ติดเชื้อแล้วและกรณีผู้ใช้ยาไอซ์ มีผลเลือดบวก ได้รับการ กินยาต้านไวรัสกลุ่ม PI (Protease Inhibitors)  คู่ไปกับการใช้ยาไอซ์ยาต้านกลุ่มนี้อาจทำให้การออกฤทธิ์ของยาไอซ์ในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้น นำไปสู่การโอเวอร์โดสและเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้ขณะที่ การโอเวอร์โดส คือมักใช้ยาไอซ์เกินขนาด  การได้รับยาในขนาดสูง อุณหภูมิของร่ายกายจะสูงขึ้นมาก อาจมีอาการหลอน กลัว หวาดระแวง อาการชัก หัวใจเต้นผิดจังหวะ หมดสติ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สำหรับ  อาการดีดยาไอซ์  ส่วนใหญ่จะมีอาการ พูดเร็ว ๆ รัว ๆ ลิ้นพันกัน พูดไม่หยุดปาก เหงื่อแตก ชอบเลียปาก ตาขวาง ย้ำคิดย้ำทำ พูดวนไปวนมา จนมีอาการประสาทหลอนส่วน อาการดาวน์ยาไอซ์คือมีอาการทางจิตและประสาท พฤติกรรมเปลี่ยน เช่น ก้าวร้าว วิตกกังวล สับสน นอนไม่หลับ ปวดหัวรุนแรง จิตหวาดระแวง หลงผิด เพ้อคลั่งส่วนผู้ที่มีอาการดาวน์ยาไอซ์คืออาการหมดฤทธิ์ยานั่นเองจะรู้สึกอ่อนเพลียมากกว่าปกติ ประสาทล้า ทำให้การตัดสินใจช้าและผิดพลาดเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ถ้าใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้สมองเสื่อม เกิดอาการประสาทหลอน เห็นภาพลวงตา หวาดระแวง คลุ้มคลั่ง เสียสติ เป็นบ้า อาจทำร้ายตนเองและผู้อื่นได้หลังจากนำเสนอเรื่องราวการเตือนภัยของยาไอซ์แล้ว แต่สถิติ เกย์ไฮ หรือ ชายรักชาย ก็ยังได้รับความนิยมเสพยาไอซ์ มีจำนวนมาก 

สาขา

รพ. สินแพทย์ รามอินทรา
รพ. สินแพทย์ เสรีรักษ์
รพ. เด็กสินแพทย์ รามอินทรา
รพ. สินแพทย์ เทพารักษ์
รพ. สินแพทย์ ลำลูกกา
รพ. สินแพทย์ ศรีนครินทร์
รพ. สินแพทย์ กาญจนบุรี

บทความ

บทความทั้งหมด
ความรู้สุขภาพ
โรคและการรักษา
เทคโนโลยีทางการแพทย์
ใช้ชีวิตให้มีชีวา
บทความเด็ก

เกี่ยวกับเรา

ประวัติ รพ. สินแพทย์
ติดต่อเรา
ทำงานกับเรา

Call Center

02-793-5000
Share on facebook
Share on twitter
Share on skype
© COPYRIGHT 2019 SYNPHAET HOSPITAL. WWW.SYNPHAET.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED.